Gayrimenkul Davaları

Gayrimenkul Davaları

Gayrimenkul hukuku alanında müvekkillerimize sunduğumuz hizmetler özellikle şunlardır;

• Yatırımcıların ve gayrimenkul sahiplerinin gayrimenkul alımı ve satımı sürecinde ihtiyaç duyduğu her türlü sözleşmenin düzenlenmesi ve uygulama aşamasında ortaya çıkan sorunlar hakkında hukuki danışmanlık hizmetleri

• Kiralama hukuku konusunda danışmanlık hizmetleri verilmesi ve ihtilafların sulhen veya dava yolu ile çözümlenmesi

• İnşaat sözleşmesi

• Kat karşılığı inşaat sözleşmesi

• İpotek ve rehin işlemleri tesisi

• Ecrimisil davaları.

• Kamulaştırma

• Kamulaştırmasız el atma

• Tapu iptali

• Şufa ve ortaklığın giderilmesi davaları

• Kira davaları

• Kiraladığınız gayrimenkulün kira ödemelerinin aylık takibi, emlak ve kira geliri bakımından yıllık takipleri

• Tahliye, kira tespit, zarar tespit davaları