Ticaret ve Şirketler Hukuku

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Tanrıkulu Hukuk Bürosu tüm ticari işletmelere ticaret hukuku ve Şirketler hukuku açısından, tüm kurumsal hizmetlerini sunmakla birlikte, müvekkillerimize sunduğumuz hizmetler özellikle şunlardır;

• Şirket bünyesinde kurumsal yönetim uygulamalarına ilişkin olarak şirket yönetimine hukuki danışmanlık hizmetlerinin sağlanması,

• Ticari nitelikteki alacak davalarının takibi.

• Ticaret Hukuku kapsamına giren konularda danışmanlık hizmetleri

• Ticaret Hukuku kapsamına giren tüm sözleşmelerin hazırlanması

• Hisse Devri

• Sermaye Artırımı ve Azaltılması

• Tasfiye İşlemleri

• Şirket Ana Sözleşmesi Değişiklikleri

• Genel Ticaret Hukuku Danışmanlığı

• Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar

• Şirket kurma ve serbest bölge işlemleri

• Şirketleri yeniden yapılandırma

• Zayi ve Kambiyo Senedi (Çek-Bono-Poliçe) Davaları

• Şirket Kararları Hakkında Ortaklar Adına Açılacak Dava

• Kooperatif Davaları

• Ticari görüşmeler ve uzlaştırma

• Şirket ana sözleşmesi ve hissedarlar sözleşmelerinin hazırlanması

• Genel kurul ve yönetim kurulu işlemlerinin gerçekleştirilmesi

• Tasfiye

• Resmi merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması, işlemlerin gerçekleştirilmesi ve bütün bu konularda ortaya çıkabilecek hukuki ihtilafların çözümlenmesi

• Şirketler arasında ortaya çıkmakta olan ticari uyuşmazlıkların sonuçlandırılmasına yönelik gerek Mahkemeler, gerekse İcra Daireleri nezdinde hukuki işlemlerin yerine getirilmesi hizmetleri