Marka/Tasarım/Patent

Marka/Tasarım/Patent

MARKA/TASARIM/PATENT

TPE NEZDİNDE YAPILACAK İŞLEMLER DAVALAR:

MARKA

Yurtiçi Marka İşlemleri

 • Marka Bülten Takibi
 • Marka Bültenine İtiraz
 • İtiraza karşı görüş bildirme
 • Türk Patent Enstitüsü kararlarına itiraz
 • Marka Araştırması
 • Marka Tescili
 • Marka Yenileme,
 • Devir, Lisans, Veraset ve İntikal
 • Adres, Unvan ve Nevi Değişikliği

Yurtdışı Marka İşlemleri

 • Madrid Protokolüne göre (WIPO) uluslararası marka tescili
 • OHIM (CTM) nezdinde topluluk marka tescili
 • Bireysel  Yurtdışı Marka Tescili

 

ENDÜSTRİYEL TASARIM

Yurtiçi Endüstriyel Tasarım işlemleri

 • Endüstriyel Tasarım Bülten Takibi
 • Endüstriyel Tasarım Bültenine İtiraz
 • Türk Patent Enstitüsü  kararlarına itiraz
 • İtiraza karşı görüş bildirme
 • Endüstriyel Tasarım Araştırması
 • Endüstriyel Tasarım Tescili
 • Endüstriyel Tasarım Yenileme
 • Devir, Lisans, Veraset ve İntikal
 • Adres, Unvan ve Nevi Değişikliği

Yurtdışı Endüstriyel Tasarım İşlemleri

 • WIPO nezdinde uluslararası tasarım tescili
 • OHIM nezdinde communitydesign tescili

 

PATENT /FAYDALI MODEL

Yurtiçi Patent/ Faydalı Model  İşlemleri

 • Patent/Faydalı Model Bülten Takibi
 • Patent Bültenine itiraz
 • İtiraza karşı görüş bildirme
 • Türk Patent Enstitüsü kararlarına itiraz
 • Patent/Faydalı Model Araştırması
 • Patent/Faydalı Model Tescili
 • Yıllık ücretlerin ödenmesi
 • Devir, Lisans, Veraset ve İntikal
 • Adres, Unvan ve Nevi Değişikliği,

YURTDIŞI PATENT/FAYDALI MODEL  İŞLEMLERİ

 • Uluslararası Patent Başvurusu (PCT)
 • Avrupa Patent Başvurusu (EP)

 

DAVALAR

1)- TPE YİDK  Karanının İptali Davası

2)- Markanın Hükümsüzlüğü Davası

3)- Tasarımın Hükümsüzlüğü Davası

4)- Patentin Hükümsüzlüğü Davası

5)- İhtiyati Tedbir Talepli Tespit Davası

6)- Haksız Rekabet Davası

7)- Marka Hakkına Tecavüz Nedeniyle Savcılıkta Suç Duyurusu